Rätt skönhetsingrepp höjer självkänslan!

De senaste åren har de icke-kirurgiska ingreppen ökat i popularitet och ingrepp så som botox och fillers är särskilt efterfrågade av både män och kvinnor.

Under 90-talet ökade plastikkirurgins popularitet explosionsartat och fortsätter att gå i en stadig kurs uppåt. Idag har intresset för skönhetsingrepp ökat och det är få som höjer på ögonbrynen när det talas om olika lyft eller borttagning av rynkor. Folk förvånas inte heller över avslöjanden om kändisars plastikoperationer vilket förr skapade stora rubriker i kvällstidningarna.

Det är minst lika viktigt att trivas med sitt utseende som det är att äta rätt och motionera.

Nya rön visar dessutom att ingrepp som genomförs utan operation kan vara ett steg i rätt riktning för personer som vill främja sin självkänsla. Men för att ett ingrepp ska ha en positiv verkan för patienten är det essentiellt att boka in en konsultation hos en kunnig klinik vilket enkelt kan göras via stockholmmedicus.se. Kliniken erbjuder ett flertal olika behandlingar och har mångårig erfarenhet inom plastikkirurgi vilket är nödvändigt för patienternas välmående och förtroende. Den tidigare tabustämpeln som vilat över plastik- och skönhetsingreppen är på god väg att suddas ut och vi går allt närmre mot ett samhälle där diverse kroppsliga korrigeringar kommer höra till vardagen. När det kommer till vem som söker sig till en skönhetsklinik har det visats att en markant ökning bland män har skett under de senaste åren och att det idag är omkring 15-20 % män som genomgår någon form av ingrepp. Samtidigt kan konstateras att en av de mer vanliga patienterna är en kvinna i medelåldern vars syfte är att återfå form som gått förlorad efter exempelvis barnafödsel. Något att anmärka är myten om att skönhetsindustrin framställer ouppnåeliga skönhetsideal som pressar kvinnor till extrema kroppsliga förändringar när sanningen rent faktiskt är att de flesta ingrepp som genomförs årligen är enkla korrigeringar av medfödda skavanker hos både kvinnor och män. Vidare tenderar populariteten kring botox och fillers att vandra upp i åldrarna snarare än nedåt och det är en tydlig ökning av män som kan tänka sig att pröva. I grund och botten är alla vackra på sitt eget sätt men varför inte förbättra det man kan?