Alla har inte råd…

Det är inte alla mammor och pappor som kan ge sina barn allt de pekar på. Faktum är att många barn har föräldrar som inte har så god ekonomi, vilket i grunden gör att barnen inte får mycket, bara lite. Nu är det ju så att barnen är viktiga och de får av alla föräldrar det som är nödvändigt, det vill säga mat, kläder, omsorg, kärlek och så vidare, men alla de extra saker som fina barnpresenter blir inte av. Ej heller att alla har råd att resa bort på loven. Tvärtom, när man måste vrida och vända på varenda krona man får in i månaden så fungerar det helt enkelt inte att man gör några externa utgifter.

Viktig uppgift

En kvinna och en man som får barn skriver per automatik på ett osynligt kontrakt där det klart och tydligt framgår vilka regler som gäller för dem nu. Nu handlar det väldigt enkelt om att sätta sitt barn i första rummet och se till att barnet får växa upp i trygga förhållanden och får den omsorg som krävs. Det som per automatik sker när barnet väl är fött är att föräldrarna nu måste budgetera betydligt bättre än tidigare och alla de pengar som kommer in varje månad kan inte gå till ingenting utan till saker som är bra för familjen. Egna barn är något som många människor vill ha och därför skriver många på kontraktet, som blir bindande livet ut. Självklart är det ju så att föräldrarollen förändras ju äldre barnen blir, men fortfarande är det så att föräldrarna har ansvar för sina barn till den dagen de fyller 18 år. Och den tiden kommer vara fylld av både glädje och tårar, och däremellan massor med roliga och tråkiga problem som ska lösas. Se dock till att göra dina barns uppväxt till en mycket härlig tid.