Dålig luft påverkar mycket

Att leva i miljöer med dålig luft har en större inverkan på en än vad man kanske skulle kunna tro – dålig luft kopplas nämligen både till psykisk ohälsa och sämre prestation i skolan vilket är något som är extremt jobbigt för våra barn.

”Barn och ungdomar som bor i områden med högre koncentrationer av luftföroreningar löper högre risk att medicineras för psykiatriska diagnoser. Risken att ha minst ett läkemedelsuttag ökade med nio procent per 10 mikrogram per kubikmeter högre halt av kvävedioxid i luften för dessa personer, visar studien som är gjord vid Umeå universitet och som publiceras i tidskriften BMJ Open.” läs hela artikeln här.

luftvarmepumpSom citatet ovan avslöjar så har miljöer med dålig luft stor inverkan på vår psykiska hälsa och framförallt påverkar dålig luft våra barn. Och om man då lever och bor i sådana miljöer kan det vara en god idé att införskaffa sig en luftrenare att i alla fall sätta in i hemmet så hemma miljön är skyddad. Dessa går enkelt att köpa på nätet hos flera återförsäljare och på e-klok.se som har både renare, avfuktare och ventilation – vilket gör att man där kan hitta massvis av bra saker att göra luften bättre hemma. Dock ska man minnas att det inte bara är i hemmet som luften påverkar våra barn. Även luften i skolan har stor inverkan på barnens lärande och kan rent av vara avgörande för hur barn presterar i skolan över lag.

Så dålig luft att skolan stängs

Något som Folkbladet skriver är att i Norrköping är faktiskt att en skola fått slå sina portar på grund av att den dåliga luften i skolans lokaler kommit att bli så illa att det bildas mögel. Till SVT skolans rektor Christina Jansson att läget är akut och berättar hur totalt 35 personer varav 10 personer är elever reagerat med att få både besvär med eksem, luftrör, tappa rösten och fått klåda. Därför har man nu stängt skolan till dess att problemen är åtgärdade.