Fördelarna med egen klocka för barn

En ’barnklocka’, också kallad GPS-klocka, kan fylla flera viktiga funktioner både för din familj som helhet, men kanske framför allt för barnets utveckling. Att ditt barn lär sig klockan tidigt ger nämligen flera positiva konsekvenser. Studier har visat att en sund tidsuppfattning gör barnet mer självständigt och ansvarskännande samtidigt som det kan göra under för barnets självkänsla.

Att införskaffa en digital klocka för barn kan vara ett viktigt pedagogiskt inslag i barnets uppväxt. Genom att lära sig att förhålla sig till klockslag får barnet en begynnande inblick i vad det innebär att ta ansvar. I förlängningen gör det också att barnet börjar skapa sig en begreppsvärld kring de olika veckodagarna och vilken betydelse helgen har gentemot veckodagarna.

Tidsuppfattning en viktig byggsten i att bli människa

Det finns studier som visat att människan föds med en viss tidsuppfattning. Exempelvis har man i olika studier konstaterat att spädbarn kan skilja mellan ljudpulser som låter med olika tidsfrekvenser. Det dröjer dock ett tag innan tid blir någonting barn aktivt intresserar sig för. Barn börjar i regel intressera sig för vad klockan är någon gång mellan fem-sexårsåldern, men det finns förstås ingenting som hindrar att barnet börjar nosa på de här begreppen tidigare än så. Med en digital klocka på armen stimuleras barnet att utvecklas, de lär sig förstå tidsbegreppet tidigare. I längden kan det också göra barnet mer ansvarskännande.

För små barn hänger tidsuppfattningen i hög utsträckning samman med verklighetsuppfattningen. En stark grund i det avseendet hänger i sin tur samman med en mängd olika positiva konsekvenser. Det har till exempel påvisats att barn som har en tydlig tidsuppfattning tycks uppleva det som att de är självbestämmande i högre utsträckning än barn som inte har det. Du kan förmodligen själv föreställa dig hur du skulle uppleva det som att du svävade fritt i tidsrymden om du inte hade någorlunda koll på vad klockan är. Ett barn med en sund tidsuppfattning upplever sig mer rotat i verkligheten. Det är såklart inget annat än positivt.

Fördelar med barnklocka

Jämfört med en smartphone kan ytterligare en fördel med GPS-klocka vara att den begränsar barnets tillgång till internet och alla distraktioner som finns där. De pedagogiska fördelarna slutar därför inte med klockan i sig utan kan också innebära att barnet får lättare att fokusera på de lärdomar som så att säga delas ut längst fram i klassrummet. Med det sagt ska du också ta i beaktande att det finns GPS-klockor med många olika funktioner som kan anpassa nyttan ytterligare:

  • Med en tillvalsfunktion kan du definiera en ’säkerhetszon’, det vill säga ett visst område ditt barn kan vistas inom. Om barnet tar sig utanför området får du ett larm till din smartphone.
  • Vissa barnklockor kan fungera ungefär som en mobiltelefon, med möjligheten att ta emot och ringa samtal. Skillnaden är att du som förälder kan definiera vilka nummer som går att ringa eller som kan ringa upp.
  • Sensor som märker av om ditt barn tappar eller tar av sig klockan. Om så sker får du också ett larm till din smartphone.