Karriär,företag och familjen

Det privata, som när man väljer att skaffa barn och familj med sin partner, kan verka som det mest personligt angelägna. Men samtidigt blir ens livsval, och trender i samhället kring livsval, något som i högsta grad också kommer att påverka samhället. Både när det gäller enskilda företag och betydligt större och omfattande strukturer.  Den senaste tidens trender innefattar bland annat:

”Unga akademiker vill ha barn, gärna två, tre stycken, men inte för tidigt. Hos kvinnor finns en påtaglig stress över att hinna komma igång med karriären. 60 procent vill ha sista barnet efter 35 år. Det är resultaten när man för första gången gjort en större studie om attityden till familjebildande och karriär hos unga.”

Även samhället påverkas av att generationsskiften nu sker på nya sätt. För traditionella företag som går i familjen, behöver man planera när det är dags för nästa generation i släkten eller familjen att ta över. Läsvärt om generationsskifte för företag, kan man hitta hos företaget PWC som blivit något av experter när det gäller sådana händelser inom företag.

Familjelivet en fördel även i karriären

Knepen, eller bara inställningen till att faktiskt klara av både en familj med barn och jobb, beskrivs i en mängd olika artiklar. Att attityden har förändrats kring hur man ser på just jobb och barn är tydligt. Idag får västerländska kvinnor barn några år senare mot hur det har varit i samhället tidigare och hur situationen ser ut i en del andra delar av världen.  Många prioriterar först utbildning och karriär för att efter detta bilda familj. Detta har givetvis både fördelar och nackdelar. En av de stora fördelarna är att gruppen av självförsörjande kvinnor har ökat i världen, och som grupp är kvinnor inte längre lika beroende av att få försörjning av en man. Nackdelen är bland annat att födslar senare i livet kan innebära större risker när det gäller barnets och moderns hälsa.

Tänkvärda punkter

Det finns punkter värda att reflektera kring, oavsett vilka val man gör. Några av dem är:

  • Tänk på att en familj är en tillgång- inte ett handikapp. Lyft fram alla de positiva egenskaperna som du själv har utvecklat sen du fick barn.
  • Att få barn sent i livet innebär risker och det hela kan bli betydligt svårare. Reflektera kring vad som verkligen är viktigast för dig i livet, och vad som kommer att vara viktigt i framtiden.
  • Barn kan innebära en chans till att inse vad det är man vill göra, och många blir extra sporrade till arbetslivet när de har barn.