Nödvändiga försäkringar

Som förälder har man mycket att tänka på. Men vissa saker är oundvikligen viktigare än andra. Dit hör de försäkringar som ger ett nödvändigt skydd för hushållet, och för de personer som ingår i det. Tre försäkringar är absolut nödvändiga för varje förälder att skaffa.

  1. Barnförsäkring. Det bästa är att försäkra barnet redan när det ligger i magen. En sådan försäkring kallas gravidförsäkring. De flesta former av gravidförsäkring omvandlas automatiskt till barnförsäkringar efter att barnet fötts. En barnförsäkring kan ge många olika typer av ersättning vid sjukdom eller olycksfall. Viktigast är att försäkringen ger ersättning om barnet, p.g.a. skada eller sjukdom i barndomen, inte kan arbeta som vuxen. Läs mer om barnförsäkringar på https://www.salusansvar.se/Privatperson/personforsakringar/Barn/sjuk-och-olycksfallsforsakring-kombi-barn/.
  2. Hemförsäkring. En hemförsäkring skyddar hemmet, vid olika typer av olyckor. Om hemmet brinner ned kan hemförsäkringen ge ersättning för att bygga ett nytt hus, och detsamma gäller om ägodelar blir stulna. Man kan tjäna mycket på att jämföra villkoren för olika hemförsäkringar, en första jämförelse finns på http://lokaltidningen.se/l%C3%B6nsamt-att-j%C3%A4mf%C3%B6ra-priset-paa-hemf%C3%B6rs%C3%A4kring-/20120529/artikler/705309837/.
  3. Livförsäkring. De försäkringar vi nämnt syftar till att ge ersättning om något händer som drabbar barnen, men det värsta som kan hända dem är att en eller båda av föräldrarna försvinner i förtid. En livförsäkring löser naturligtvis inte alla problem som ett dödsfall innebär, men den kan förhindra att det leder till en ekonomisk katastrof.