Skapa fina saker tillsammans

Man kan aldrig få med sig för få fina minnen från barndomen. En del av de finare händelserna kommer man att komma ihåg själv till dess att man är vuxen. Andra kommer man behöva lite hjälp på traven med att minnas. Som förälder är detta något man kan hjälpa till med naturligtvis, både att skapa de fina minnena och det att dokumentera dem inför framtiden.  Som förälder tar man ofta fina foton när barnen är små, dessa kan smidigt sättas ihop till vackra böcker att sparas. Hos Fotoklok.se kan man på nätet göra en egen fotobok med egen text till bilderna. På så sätt blir resultatet inte bara snyggt utan också hållbart och roligt. Att skapa en fotobok är visserligen inget som man gör med barnen, men hos Fotoklok.se är det smidigt och enkelt att skapa när man har lite tid över.

Pyssla med barnen

Några bra tumregler när man pysslar med barnen är att låta kreativiteten få fritt spelrum utan att nödvändigtvis tänka kring slutresultatet och rätt och fel. Ska ni göra pepparkakor tillsammans men barnen vill göra en pingisboll av degen och grädda, låt dem testa. Barnen kommer att tycka att det är viktigare att få umgås med sina föräldrar eller vuxna, en att man ska ha de perfekta redskapen. Släpper man också tanken på att allt ska vara perfekt som vuxen, kommer pysslet bli roligare och förmodligen också billigare.

Tips!

Några andra pysselfavoriter att göra tillsammans med barnen är saker som att:

  • Använd saker ni hittat i naturen. Mycket kan skapas med några kottar, en sten och lite fantasi. Gå ut för att hitta materialen tillsammans.
  • Gör en egen skattkista av exempelvis en skokartong.  Klistra på fina detaljer och rita.
  • Rita av familjen och skapa ett eget familjeporträtt.

Sugen på fler inspirerande pysseltips? Här kan man läsa om vad barnen i Kristianstad fick göra när det var pyssel i en medeltidsborg som stod på agendan.

Nödvändiga försäkringar

Som förälder har man mycket att tänka på. Men vissa saker är oundvikligen viktigare än andra. Dit hör de försäkringar som ger ett nödvändigt skydd för hushållet, och för de personer som ingår i det. Tre försäkringar är absolut nödvändiga för varje förälder att skaffa.

  1. Barnförsäkring. Det bästa är att försäkra barnet redan när det ligger i magen. En sådan försäkring kallas gravidförsäkring. De flesta former av gravidförsäkring omvandlas automatiskt till barnförsäkringar efter att barnet fötts. En barnförsäkring kan ge många olika typer av ersättning vid sjukdom eller olycksfall. Viktigast är att försäkringen ger ersättning om barnet, p.g.a. skada eller sjukdom i barndomen, inte kan arbeta som vuxen. Läs mer om barnförsäkringar på https://www.salusansvar.se/Privatperson/personforsakringar/Barn/sjuk-och-olycksfallsforsakring-kombi-barn/.
  2. Hemförsäkring. En hemförsäkring skyddar hemmet, vid olika typer av olyckor. Om hemmet brinner ned kan hemförsäkringen ge ersättning för att bygga ett nytt hus, och detsamma gäller om ägodelar blir stulna. Man kan tjäna mycket på att jämföra villkoren för olika hemförsäkringar, en första jämförelse finns på http://lokaltidningen.se/l%C3%B6nsamt-att-j%C3%A4mf%C3%B6ra-priset-paa-hemf%C3%B6rs%C3%A4kring-/20120529/artikler/705309837/.
  3. Livförsäkring. De försäkringar vi nämnt syftar till att ge ersättning om något händer som drabbar barnen, men det värsta som kan hända dem är att en eller båda av föräldrarna försvinner i förtid. En livförsäkring löser naturligtvis inte alla problem som ett dödsfall innebär, men den kan förhindra att det leder till en ekonomisk katastrof.

 

Karriär,företag och familjen

Det privata, som när man väljer att skaffa barn och familj med sin partner, kan verka som det mest personligt angelägna. Men samtidigt blir ens livsval, och trender i samhället kring livsval, något som i högsta grad också kommer att påverka samhället. Både när det gäller enskilda företag och betydligt större och omfattande strukturer.  Den senaste tidens trender innefattar bland annat:

”Unga akademiker vill ha barn, gärna två, tre stycken, men inte för tidigt. Hos kvinnor finns en påtaglig stress över att hinna komma igång med karriären. 60 procent vill ha sista barnet efter 35 år. Det är resultaten när man för första gången gjort en större studie om attityden till familjebildande och karriär hos unga.”

Även samhället påverkas av att generationsskiften nu sker på nya sätt. För traditionella företag som går i familjen, behöver man planera när det är dags för nästa generation i släkten eller familjen att ta över. Läsvärt om generationsskifte för företag, kan man hitta hos företaget PWC som blivit något av experter när det gäller sådana händelser inom företag.

Familjelivet en fördel även i karriären

Knepen, eller bara inställningen till att faktiskt klara av både en familj med barn och jobb, beskrivs i en mängd olika artiklar. Att attityden har förändrats kring hur man ser på just jobb och barn är tydligt. Idag får västerländska kvinnor barn några år senare mot hur det har varit i samhället tidigare och hur situationen ser ut i en del andra delar av världen.  Många prioriterar först utbildning och karriär för att efter detta bilda familj. Detta har givetvis både fördelar och nackdelar. En av de stora fördelarna är att gruppen av självförsörjande kvinnor har ökat i världen, och som grupp är kvinnor inte längre lika beroende av att få försörjning av en man. Nackdelen är bland annat att födslar senare i livet kan innebära större risker när det gäller barnets och moderns hälsa.

Tänkvärda punkter

Det finns punkter värda att reflektera kring, oavsett vilka val man gör. Några av dem är:

  • Tänk på att en familj är en tillgång- inte ett handikapp. Lyft fram alla de positiva egenskaperna som du själv har utvecklat sen du fick barn.
  • Att få barn sent i livet innebär risker och det hela kan bli betydligt svårare. Reflektera kring vad som verkligen är viktigast för dig i livet, och vad som kommer att vara viktigt i framtiden.
  • Barn kan innebära en chans till att inse vad det är man vill göra, och många blir extra sporrade till arbetslivet när de har barn.

 

Alla har inte råd…

Det är inte alla mammor och pappor som kan ge sina barn allt de pekar på. Faktum är att många barn har föräldrar som inte har så god ekonomi, vilket i grunden gör att barnen inte får mycket, bara lite. Nu är det ju så att barnen är viktiga och de får av alla föräldrar det som är nödvändigt, det vill säga mat, kläder, omsorg, kärlek och så vidare, men alla de extra saker som fina barnpresenter blir inte av. Ej heller att alla har råd att resa bort på loven. Tvärtom, när man måste vrida och vända på varenda krona man får in i månaden så fungerar det helt enkelt inte att man gör några externa utgifter.

Viktig uppgift

En kvinna och en man som får barn skriver per automatik på ett osynligt kontrakt där det klart och tydligt framgår vilka regler som gäller för dem nu. Nu handlar det väldigt enkelt om att sätta sitt barn i första rummet och se till att barnet får växa upp i trygga förhållanden och får den omsorg som krävs. Det som per automatik sker när barnet väl är fött är att föräldrarna nu måste budgetera betydligt bättre än tidigare och alla de pengar som kommer in varje månad kan inte gå till ingenting utan till saker som är bra för familjen. Egna barn är något som många människor vill ha och därför skriver många på kontraktet, som blir bindande livet ut. Självklart är det ju så att föräldrarollen förändras ju äldre barnen blir, men fortfarande är det så att föräldrarna har ansvar för sina barn till den dagen de fyller 18 år. Och den tiden kommer vara fylld av både glädje och tårar, och däremellan massor med roliga och tråkiga problem som ska lösas. Se dock till att göra dina barns uppväxt till en mycket härlig tid.

Tankar om frierier och förlovningstid

Idag är det inte lika vanligt, åtminstone inte i västvärlden, att man följer den gamla traditionen med att gifta sig först och sedan skaffa barn. Självklart är det många som gör dessa två i den ordningen men oftast inte av religiösa eller traditionella skäl utan snarare för att det har fallit sig naturligt av andra anledningar. Men oavsett om man redan är förälder eller inte, är troende eller inte så är det oftast en relativt nervös stund när man ska fria till personen man älskar.

Förhoppningsvis känner man varandra så pass väl att man med största säkerhet vet att personen man frågar kommer säga ja till frieriet. Är man osäker på sin partners känslor angående en gemensam framtid har man nog en del att fundera på. Nervositeten handlar därför sällan om vad svaret på frågan kommer bli utan snarare om själva frieriet kommer bli lyckat, om hon eller han kommer gilla ringen etcetera. På Förlovningsguiden finns det ett stort utbud av ringar i olika stilar och prisklasser för den som behöver inspiration.

Idag finns det inget rätt eller fel när det kommer till hur länge man ska vara förlovade innan man gifter sig. Det beror sig ju helt på vad paret har för drömmar, ekonomiska förutsättningar etcetera. Några kanske vill ha ett litet och enkelt bröllop och gifta sig relativt snart efter förlovningen, några andra kanske vill börja planera bröllopet direkt men gifta sig något år efter förlovningen och andra kanske är förlovade i tio år innan de bestämmer sig för att ta det sista steget. Det gör man precis som man vill. Vett och etikett-experten Magdalena Ribbing säger följande angående förlovningstiden:

”Förr var förlovningen en inledning till äktenskapet, förlovningstiden var både ibland ett slags prövotid och den tid då man skaffade ett gemensamt hem, ordnade med möbler och husgeråd, och planerade bröllopet. Men det har aldrig funnits någon regel om att man måste gifta sig inom en viss tid från förlovningen. Kungligheter brukar vara förlovade mellan ett halvår och tre månader innan vigseln. Men det går lika bra att vara förlovad fem minuter innan man gifter sig, eller i många år.”